Ugrás a tartalomra

Óbudai Gázgyár két lakótelepe

leguan küldte be April 8, 2013 időpontban
Létrehozás
1913

Az Óbudai Gázgyár  1910-1914  közötti felépítésével egyidőben elkészült a gyár munkásainak és tisztviselőnek  lakásául szolgáló két lakótelep. A munkás lakótelep a Gázgyártól nyugatra, a Gázgyár és az aquincumi múzeum-rommező között, a tisztviselő  lakótelep pedig a Gázgyártól délre, a Duna-part mentén.  A munkásoknak helyet adó lakótelep – beleértve az iskolát és az óvodát –  Almási Balogh Lóránd, a tisztviselők telepe pedig – a gyárat is tervező – Reichl Kálmán tervei alapján.

A lakótelepek tervezése nagyfokú tudatosságot tükröz. A munkás („külső”)  lakótelep házainak elhelyezése egy széles parkot közrefogó U-formában  történt. (Az U két szára az I. és a II. csoport, az összekötő szakasza a III. csoport utcanevet viseli.) A változatosan  különféle kialakítású földszintes és emeletes házak az U két szárán szimmetrikusan tükrözik egymást, sőt az  U összekötő görbületében is egy központi épület jobb és bal oldalára szimmetrikusak. Az U közrefogja a telep óvodáját.  A házak hátsó részéhez nagyméretű kertek csatlakoznak, amelyek felosztásában az emeleti lakások is részesednek. A tisztviselő ("belső") lakótelep házai egy észak-dél  vonal mentén helyezkednek el, elrendezésük a lakóik gyárban betöltött pozícióját tükrözi. Számozásuk római számmal történt.  Középen volt a gyárvezető otthona (VII), az ettől északra és délre fekvő 4-4 ház, amelyek szintén egymás szimmetrikus tükörképei,  a hierarchia szerint  következnek. A fából faragott oromzatok sokfélesége, az eltérő, néhol keleties hangulatú tetőkialakítások, az íves falformák vagy akár a megtört szögben elfordított és kiugró ablakok megoldása teszik egyedivé ezt a platán-sorral övezett telepet.  A sárga és vörös színű házak homlokzatán terméskövet, nyerstéglát és vakolt felületeket is alkalmaztak A lakások mindegyikéhez fürdőszoba és WC tartozott, a házakban pedig külön mosókonyha is létesült. Az itt lakóknak a gyár munkásai közül segítő személyzet, házicseléd is járt. Kertész által rendben tartott park vette körül a lakóépületeket, valamint teniszpálya is rendelkezésükre állt.

Mindkét lakótelep házai  műemléki védettségűek.

Tervezte
Almási Balogh Lóránd, Reichl Kálmán
Cím

Gázgyár u.
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok